• Duurzame bebording

Het Rijksbrede programma “Circulaire Economie” richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie is om samen met maatschappelijke partners en bedrijven in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In navolging van dit programma heeft OFN haar Resysta verkeersbord geïntroduceerd.

Het Resysta (verkeers)bord is gemaakt van rijstvlies (60%), steenzout (22%) en minerale olie (18%), we noemen het daarom ook het OFN rijstvliesverkeersbord. Deze borden hebben als bijkomend voordeel dat het mede gemaakt is van restmaterialen (rijstvlies). Het landgebruik en de ecologie wordt hiermee niet extra belast. Doordat het bord 100% kan worden hergebruikt, kan na beschadiging of het einde van de levensduur het materiaal volledig worden ingezet voor een nieuw verkeersbord en is de cirkel rond!

De borden van OFN zijn volledig gecertificeerd en kunnen met haar unieke eigenschappen op elke plek en voor elke toepassing in de openbare ruimte worden geplaatst. Naast de reguliere verkeersborden leveren wij ook elke door u gewenste afbeelding op uw Resysta bord.

Bekijk hier de video over de oorsprong van het OFN Rijstvliesverkeersbord.

Wilt u  een afspraak maken met een accountmanager of meer informatie ontvangen om te bekijken wat OFN voor u kan betekenen? Klik dan hier voor een afspraak.

Resysta bebording t.b.v. parkeerhgarage
Resysta bebording Delfland
Neem contact met ons op