DuurzaamheidProjectenExpertisesTweedehandsOver onsContact

  Disclaimer

  Disclaimer

  Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ofn.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door OFN B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

  Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OFN B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij OFN B.V..

  Toepassingen OFN website

  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met OFN B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

  OFN B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. OFN B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ofn.nl op deze pagina.

  Innovatie voor onderweg

  Wil je meer informatie, een offerte ontvangen of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op

  contactformulier@ofn.nl+31(0) 344 576 677Route plannen

  © 2024 OFN, De Ooyen 25, 4191 PB Geldermalsen

  DisclaimerPrivacyverklaringAlgemene verkoopvoorwaarden
  Werken bij OFN? 🖐Bekijk vacatures