• Missie en visie

    Wij hebben zin in de wereld van morgen!

Missie
Een missie is hetgeen we naar buiten willen uitdragen. Het geeft aan waarvoor wij staan, wat onze identiteit en waarden zijn.

Onze missie:
Klanten, eindgebruikers, partners en medewerkers zijn fan van OFN doordat wij met onze duurzame aanpak actief bijdragen aan het behoud en herstel van de aarde.

Visie
Een visie is een algemene voorstelling van onze toekomst. Het toont welke ambities we najagen en wat onze droom is voor de toekomst.

Onze visie:
OFN is leidend in de inrichting van de Nederlandse weg- en rail- infrastructuur door onderscheidende, duurzame oplossingen te bieden die altijd tenminste 4 OFN-meerwaarde-elementen combineren.

Benieuwd naar onze meerwaarde elementen? Houd onze (nieuwe) website in de gaten of neem contact met ons op!

Neem contact met ons op