• Certificering

    Aandacht voor kwaliteit

Zorg voor de wereld
Veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfsvoering. Voor OFN is een milieubewuste realisatie en uitvoering van werkzaamheden van groot belang. Een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk zien we als een must! Daarom zijn wij ook aangesloten bij hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve economie; Cirkelstad, om op het gebied van het circulaire gedachtegoed kennis te waarborgen en met elkaar versnelling hierin op gang te brengen.

Co2 bewust
OFN streeft bij het uitvoeren van haar werkzaamheden naar het zoveel mogelijk reduceren van de CO2 uitstoot. Hiervoor worden de eisen van de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) gevolgd. Deze eisen passen goed bij onze eigen visie op duurzaamheid. Samen met medewerkers, leveranciers en klanten werken wij aan het hele proces om met onze activiteiten tot een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu te komen.

Lees hier meer over het CO2 beleid van OFN.

OFN neemt o.a. deel aan de initiatieven COB en Cirtex om kennis over CO2 te vergaren en te delen.

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken. OFN is actief lid van een aantal werkgroepen die betrekking hebben op circulariteit. OFN neemt gemiddeld 12 keer per jaar deel aan sessies.

Bij sessies van Cirtex vergaart OFN kennis en draagt kennis over van de afgedankte kledingmarkt, de inzameling, sortering en de mogelijkheden voor het opbouwen van een Circulair Ketennetwerk. De focus ligt op een efficiënte manier textiel inzamelen en hergebruiken.  OFN is intensief bij dit project betrokken.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder kunt u vinden op de website van SKAO.

Certificering
Onze ruime ervaring van negentien jaar in het gecertificeerd ontwerpen, leveren, plaatsen en onderhouden van objecten presenteren we graag hieronder als accreditief. OFN is gecertificeerd voor VCA** (veiligheid), ISO9001 (kwaliteit) en ISO14001 (milieu), en de CO2-prestatieladder niveau 5. De actuele certificaten kunt u hieronder bekijken en downloaden:

Neem contact met ons op