• Tunnelveiligheid Blankenburgverbinding

    Eerste toepassing op DC Grid

OFN levert de tunnelveiligheidsportfolio aan BAAK. Dit consortium, bestaande uit Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital realiseert de A24 Blankenburgverbinding waar de Hollandtunnel en Maasdeltatunnel deel van uitmaken. De pictogrammen, aanstraalverlichting, contourverlichting, hulppostarmaturen en dynamische vluchtdeurindicatie werden door OFN ontwikkeld op basis van een aantal onderscheidende uitgangspunten.

De producten zijn geschikt voor toepassing in DC-Grid, communicatie en voeding gaan over een en dezelfde kabel, de bevestigingsmethodiek is sterk vereenvoudigd en de armaturen zijn snel uitwisselbaar. Hiermee heeft OFN een eerste stap gezet als systeemleverancier voor verkeerstunnels.

Neem contact met ons op