• Abri van biocomposiet

    100% circulaire en biobased materialen

Door studenten van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een bushokje (abri) ontwikkeld met biobased en 100% circulaire materialen. Na de uitwerking van het idee is het bushokje uiteindelijk ook door de studenten gebouwd. OFN heeft het bushokje nu in de Gemeente De Bilt geplaatst als pilot, waarmee dit duurzame bushokje nu daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de Nederlandse infrastructuur!

Het bushokje is met name opgebouwd uit rijstvliesbeplating, een biocomposiet op basis van thermoplast. In tegenstelling tot veel andere biobased materialen wordt voor rijstvliesbeplating geen thermoharder (lijmverbinding) gebruikt. Door lijmverbindingen kunnen producten niet gerecycled worden op productniveau. Het rijstvliesmateriaal kan dat wel en dat maakt het zo bijzonder. Thermoplasten zijn polymeren die kunnen worden gesmolten en vrijwel oneindig in een nieuw vorm kunnen worden gegoten. Het rijstvliesplaatmateriaal wordt ingezameld bij een gecertificeerd inzamelpunt en we maken van een oud bushokje weer een nieuw bushokje. Ongelofelijk toch?

Het rijstvlies zorgt voor een positief effect op de CO2 footprint. Rijstvlies is een restproduct bij de verwerking van rijst. De verwerking van de rijstoogst vindt plaats in het land van bestemming en is daardoor lokaal aanwezig. Hierdoor is transport minimaal en worden bestaande restproducten toegepast. Omdat het vrijkomt als een restproduct bij voedselproductie draagt het niet bij aan extra landgebruik voor de productie van biobased materialen.

De biobased en 100% circulaire abri won in 2020 de innovatie-battle van de Cleantech Regio en wordt verder doorontwikkeld tot een volwaardige standaard abri die in de toekomst op meer locaties in het Nederlandse straatbeeld zal verschijnen.

Het bushokje in De Bilt is daarnaast uitgevoerd met slimme technologie waarmee verkeersdata (informatie) wordt verzameld die wordt betrokken bij een verbetering van de doorstroming van het verkeer. De apparatuur is niet bedoeld om te verbaliseren maar meet intensiteiten zodat de Gemeente De Bilt zicht kan houden op de toe- en afname van verkeersstromen.

Het eerste proefproject met de rijstvlies-abri is gerealiseerd door een samenwerking tussen Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), OFN, Sweco, Gemeente De Bilt, Textline en ViNotion.

Biocomposiete abri
Dak van rijstvlies beplating
Neem contact met ons op