English | French | Spanish | Deutch

Update CO2 reductie 2012

OFN doet haar best om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. 
Via dit bericht laten wij u graag de resultaten van het afgelopen jaar zien.
Klik hier voor het totale overzicht van 2012. 
In dit overzicht zitten een tweetal correcties ten opzichte van eerder verschenen voortgangrapportages:

Groen is grijs
Helaas blijkt de groene stroom van OFN officieel geen groene stroom. OFN is teleurgesteld in haar energiemaatschappij. Zij hebben beloftes gedaan, die blijkbaar niet afdoende zijn om werkelijk groene stroom te mogen rekenen in de emmissie-inventaris. Om het verschil aan te geven; groene stroom stoot 15 g CO2 per KwH uit en grijze stroom 455 g CO2 per KwH. In de berekening van de brandstofvolumes zat een kleine optelfout. In dit geval een gunstige aanpassing.

Tevreden
OFN is erg tevreden met de behaalde reductie. Zowel de gemiddelde Scope I en II CO2-uitstoot per FTE als de gemiddelde uitstoot per omgezette euro zijn in de afgelopen periode met meer dan tien procent gedaald. Jade Beheer, het moederbedrijf van OFN en OFS, is er niet in is geslaagd haar absolute doelstellingen te realiseren. In plaats van een absolute reductie is de CO2-uitstoot juist gestegen met ongeveer vijf procent. Dit valt door de groei in omzet en FTE goed te verklaren. Met betrekking tot de Scope III doelstellingen ligt Jade Beheer met haar doelstelling voor het woon-werk verkeer voor op schema. Jade Beheer heeft meer gereduceerd dan vooraf ten doel is gesteld voor 2014. OFN en OFS blijven zich inzetten om deze reductie te vergroten. De doelstelling aangaande de ketenanalyse van de abri heeft Jade Beheer het afgelopen jaar meer inzicht gekregen in de werkelijke cijfers. In het volgende jaar zullen er meer acties ondernomen om ook hier CO2 te reduceren.