English | French | Spanish | Deutch

OFN blijft CO2 reduceren

OFN heeft een succesvol 2012 achter de rug. Net als het eerste half jaar, is ook het tweede half jaar van 2012 een goed jaar geweest als het gaat om CO2 reductie.

Sinds 2012 staat OFN samen met OFS op niveau 4 op de CO2 Prestatieladder. Ieder half jaar wordt er gekeken hoe beide bedrijven het doen als het om CO2 reductie gaat. Zowel OFN en OFS hebben diverse acties uitgevoerd om CO2 te reduceren.

Zo heeft OFS onder andere een route optimalisatie uitgevoerd om het aantal kilometers te verminderen. Daarnaast is OFS overgestapt naar Euro 5 voertuigen, dat zijn voertuigen die zuiniger zijn en minder CO2 uitstoten.

OFN heeft een aantal auto’s begin 2012 vervangen voor zuinigere en schonere auto’s. Dit heeft tot gevolg dat we ondanks een fikse stijging in het aantal gereden kilometers in het 2e half jaar, toch de CO2-uitstoot redelijk hebben weten te stabiliseren.

Daarnaast zijn er diverse gesprekken geweest met de Provincie Zuid-Holland om te spreken over de ketenanalyse van de abri. Dit is een onderzoek dat OFN samen met de leverancier van haar abri’s hebben uitgevoerd. Hierin is uitgezocht hoeveel kg CO2 het nu werkelijk kost om een abri te produceren en te plaatsen. Deze gesprekken hebben geleid tot nieuw inzicht en een aanpassing in de berekeningen. Daarnaast is er in het 2e half jaar van 2012 voor het eerst een Gouwe abri uitgevoerd met zonnepanelen en bewegingssensoren. Een mooie uitkomst van dit onderzoek en hier zal in 2013 zeker op voortgegaan worden.

Helaas moeten we wel concluderen dat de CO2 uitstoot in de afgelopen periode gestegen is ten opzichte van een half jaar eerder. Zowel bij OFS als bij OFN zijn we flink gegroeid in omvang en aantal mensen. Het stoppen met groeien om zodoende CO2 te reduceren lijkt ons nu ook weer niet de bedoeling!

Klik hier om een goed beeld te krijgen van de voortgang qua CO2 uitstoot van OFN. Neem graag een kijkje onder het tabje duurzaam op deze website voor een compleet beeld van de CO2-emissie van OFN en OFS.