English | French | Spanish | Deutch

CO2-bewust!

“We mogen weer trots zijn!“ glundert de KAM Manager van OFN en OFS. “Begin dit jaar heeft de her-certificering plaats gevonden voor onze CO2-bewust certificaten. Onze certificerende instantie heeft tijdens meerdere auditdagen onze inspanningen, processen en emissiegegevens beoordeeld. Een hele klus, maar het resultaat hiervan is dat onze CO2-bewust certificaten, niveau vijf, voor een periode van drie jaar verlengd zijn!”

Inzet
OFN en OFS hebben zich het afgelopen jaar wederom ingezet om de CO2 emissie te reduceren. Beide bedrijven zijn flink gegroeid, iets wat een gezonde ontwikkeling is, maar tevens zorgt voor negatieve beïnvloeding van de CO2 emissie.Coert legt met veel plezier in vaktermen uit: “Zowel de Scope I en II CO2 emissie per FTE, als de emissie gerelateerd aan de omzet, zijn in 2014 weer gedaald. Hiervoor hebben we wel flink geïnvesteerd in verschillende reductiemaatregelen. Bij OFS is er ter vervanging van een deel van het wagenpark een groot aantal Volkswagen Caddy’s en Transporters in gebruik genomen om voor een groener wagenpark te zorgen. Bij OFN hebben we geïnvesteerd in computers en randapparatuur, zodat mijn collega’s ook thuis kunnen werken. Dit zal ongetwijfeld direct een positieve invloed hebben op de afname van de CO2 van het woon-werk verkeer!”


Scope III doelstelling

Met betrekking tot de Scope III doelstellingen, specifiek de doelstelling voor het woon-werk verkeer, ligt het bedrijf enigszins achter op schema. “Tot begin 2014 is er continue meer gereduceerd dan vooraf ten doel was gesteld,” vertelt Coert verder. “In 2014 hebben we helaas moeten constateren dat de emissie als gevolg van de toename van woon-werk verkeer ook is toegenomen. Natuurlijk komt dit door de groei van onze twee organisaties. We hebben extra mensen dus ook extra auto’s wat weer extra kilometers met zich meebrengt! Tja, en dat is weer direct van invloed zijn op de CO2-emissie van het woon-werk verkeer.”

Gas erop!
Terugkijkend op 2014 is te concluderen dat OFN en OFS er niet helemaal in zijn geslaagd om alle absolute doelstellingen te realiseren. In plaats van een reductie is de CO2-emissie immers gestegen. Dit is echter door de groei van de bedrijven goed te verklaren, wat dan ook weer duidelijk zichtbaar is in de daling CO2 emissie per FTE en CO2 emissie per euro omzet.

“We blijven ons inzetten om onze reductie te vergroten. In het aankomende jaar zullen er dan ook verschillende acties ondernomen worden om de CO2-productie weer snel te verkleinen. Het gas erop, om maar even een passende beeldspraak te gebruiken!” sluit Coert zijn verhaal lachend af.

Gepubliceerde emissiegegevens van 2014 en aanvullende informatie